+46 70 716 95 30 styrelsen@mariakultur.se

1997 bildades den ideella kulturföreningen Scen Maria. Vid det första verksamhetsårets slut hade föreningen över 600 mer eller mindre aktiva medlemmar i åldrarna 13-25 år. Mångkulturella fester, konserter, resor, Kung fu träning, kafe/mat verksamhet, nycirkus, konst/streeart, festivaler är ett litet axplock från den omfattande verksamhet som bedrevs. Verksamheten växte ganska snart ur lokalerna vid Zinkensdamm och tillsammans med Cirkus Cirkör ansvarade föreningen nu även för Medborgarhusets utåtriktade kulturverksamhet. 28 band repade i föreningens lokaler och det hölls flera konserter, fester och andra kulturaktiviteter i veckan. Föreningens medlemmar har sina rötter i över 45 olika nationaliteter och ett signum för det kulturella utbudet kom därför att bli mångkultur i dess absoluta bemärkelse.

I början av 2000 – talet kom föreningen delvis att ändra sin verksamhet och 2007 ombildades föreningen till Kulturföreningen Maria/Mariakultur. Utöver den kulturella verksamheten satsade vi på att utveckla nya metoder i att praktisera demokrati, bryta generationsgränser och inkludera ensamkommande flyktingar i verksamheten. Speciellt minnesvärda aktiviteter de senaste åren har varit kulturutbytet med Il Muretto – ett socialt center i Italien, stora stödgalor och nationaldagsfirandet i samarbete med Make Music Stockholm på Medborgarplatsen. På grund av den akuta flyktingkrisen och det allt större spänningarna inom Europa beslutade föreningen på ett extrainkallat årsmöte i juni 2016 att engagera sig i frågan och därmed göra anspråk på att kunna utgöra skillnad. Föreningen var under sommaren medarrangör till Symbiosis festival, en stor kulturfestival för och med flyktingar, lokalbefolkning och aktivister på Lesvos i Grekland. Efter detta lyckade engagemang har föreningen fortsatt att samla likasinnade krafter i andra Europeiska länder i syfte att visa solidaritet med de som nu på allvar kommer i kläm i det Europeiska bygget.

Aimans sista spelning på MUK’s avslutningsfest (Maria Ungdomsklubb 1997 – 2015):