+46 70 716 95 30 styrelsen@mariakultur.se

Föreningen bygger nu ett brett och starkt nätverk för att på allvar kunna vara en motkraft till de som vill sluta Europas yttre och inre gränser. Sommarens aktiviteter på Lesvos visade tusenfalt konstens potential att förena människor och överbrygga de fiktiva kulturella barriärer som idag mer eller mindre antagit formen av sanningar i den offentliga debatten. Genom en ny stark pedagogisk och kulturpolitisk plattform, med nya samarbetspartners och samarbetsformer gör vi härmed anspråk på att utgöra skillnad!

Mariakultur är en religiöst och politiskt oberoende ideell förening som genom att arrangera kulturevenemang, events och liknande aktiviteter verkar för att stimulera människor till att ta egna initiativ och utveckla sin kreativitet. Vi arbetar för att skapa möjligheter att utöva och ta del av kultur i former som luckrar upp traditionella gränser mellan utövare och mottagare, mellan människor i olika åldrar och mellan andra grupperingar i samhället. Att ta del av kultur är en skapande handling. Kultur är en form av resande som består av möten. Maria vill därför skapa olika former av mötesplatser, där nya resor ständigt tar sin början. När vi beger oss ut på dessa resor förändras vi som människor och platsen vi återvänder till är aldrig densamma. Med T.S. Eliots ord: ”We shall not cease from exploration, and the end of all our exploring will be to arrive where we started, and know the place for the first time.”

Awaj Collective & Sambomba på MUK’s avslutningsfest Dec 2015: